Straatrakker
noodopvang voor je makker!


Mocht je denken: Straatrakker, dat ken ik ergens van, maar in een andere vorm: dat klopt! Straatrakker is in 2014-2015 al een tijd open geweest. Ze had toen een aantal hokken op het terrein van een jongerenopvang. Een vrijwillige coördinator en een team van vrijwilligers regelden toen de opvang en verzorging van de honden. Helaas hebben we Straatrakker moeten sluiten en moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. 

We zijn heel blij dat we voor de nieuwe opzet van Straatrakker terecht kunnen bij het Dierenopvangcentrum (DOC) Breda. Zolang wij niet voldoende vrijwilligers hebben om de honden te verzorgen neemt het DOC deze verzorging op zich. Aan het gebruik van de voorzieningen van het DOC zijn wel kosten verbonden, vandaar dat de prijs per hond per nacht verhoogd is van drie naar vijf euro. Dit is vergelijkbaar met de prijs van een nacht slapen bij de daklozenopvang. De rest van de kosten voor het verblijf betaalt het Annahuis uit giften die zij krijgt. Met de huidige giften zijn we genoodzaakt ons voorlopig op baasjes met honden uit Breda en de directe omgeving te richten.

We krijgen voor Straatrakker geen subsidie meer van de gemeente Breda. Alle steun is daarom van harte welkom!